Rehabilitar per conservar, rehabilitar per adaptar. Els projectes integrals de rehabilitació i millora d’edificis a Barcelona han de complir, actualment, dues expectatives:

  1. Garantir la vida útil de l’edifici a llarg termini, millorant la seguretat de la finca des del punt de vista estructural i constructiu.
  2. Incrementar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat de la mateixa. En definitiva, augmentar la qualitat de vida dels veïns a través de l’adequació de les zones comunes i externes de l’edifici.Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 11

 

El progressiu increment en l’esperança de vida incideix directament en què, de forma cada vegada més habitual, es realitzin actuacions a favor de l’accessibilitat: instal·lació d’ascensors en finques antigues, el descens d’aquests a cota zero, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la instal·lació de plataformes elevadores i rampes a vestíbuls…, tot això amb la finalitat d’adaptar la comunitat a les necessitats dels seus propietaris, especialment per a persones majors i/o persones discapacitades.

Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 8

 

Aquest tipus de millores requereixen un estudi detallat de la finca i un projecte totalment adequat a les característiques de la mateixa i a les necessitats dels seus veïns. I, en el cas de finques catalogades o amb elements que mereixen ser respectats i conservats, tant l’estudi previ com el projecte i la seva execució han de realitzar-se amb la màxima professionalitat.

 

A XMAS Arquitectura sabem del que parlem, una bona rehabilitació d’una comunitat de propietaris redunda no solament en una millora substancial del benestar d’aquesta, sinó també en una important revaloració de l’immoble que, a través d’actuacions conservacionistes, mantindrà aquells elements històrics que fan de l’habitatge una casa singular.

Pots veure un bon exemple d’aquest tipus d’actuacions en el projecte de rehabilitació integral realitzat en un edifici d’habitatges del carrer de Marquès de Camp Sagrat (de façana catalogada), on a més de respectar i recuperar les pintures florals, esgrafiats, estucats antics…, es va procedir a la instal·lació de l’ascensor i a la rehabilitació de dos dels habitatges.

Veure projecte

Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 5

 

Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 10

 

 

 

Gestió integral de subvencions

Si estàs pensant a realitzar millores en la teva comunitat, endavant, et podem informar. Existeixen subvencions i ajudes públiques destinades a promocionar la restauració d’edificis i cobreixen bona part dels costos derivats de la rehabilitació. Els requisits solen variar d’unes convocatòries a unes altres i el procés pot resultar una mica complex. Podem realitzar-ho per tu, ens encarregarem de gestionar la sol·licitud i recepció d’ajudes per a projectes de conservació, rehabilitació i accessibilitat d’edificis a Barcelona. De fet, ens encarregarem de tota la gestió i del seu seguiment, fins al cobrament de la subvenció o ajuda, perquè la comunitat de veïns no hagi de preocupar-se per res.

T’informem?

 

 

x+ Arquitectura

Actualització i Rehabilitació d’edificis i façanes catalogades. Instal.lació d’ascensor i rampes per a millores d’accesibilitat.