by Transposh - translation plugin for wordpress

Carrer de Marina de Barcelona

Rehabilitació de façana

Treballs realitzats.

  • Rehabilitació de façana d'edifici d'habitatges al barri d'El Fort Pienc.
  • Recuperació dels estucats de calç mantenint textures i acabats originals.
  • Reparació dels emmarcats de pedra de les obertures de la façana, utilizant morters especials reparadors.
  • Acabat final de la façana amb pintures de resines siloxàniques aplicant tècnica de veladura.