Quan comencem a treballar en un nou projecte i ens trobem amb la rehabilitació de finques antigues, el primer que haurem de saber és el nivell de catalogació patrimonial del que poden estar afectades. També pot ser que no trobem cap element protegit però tot i així vulguem identificar i respectar els elements existents que puguin ser interessants per la seva estètica, la seva arquitectura, pel tipus de construcció o per una peculiaritat que ho identifiqui amb una època determinada, entre altres coses. En qualsevol dels dos casos, ens veurem obligats a plantejar un projecte on haurem d’integrar els elements originals que volem conservar amb els nous elements que demanarà la rehabilitació.

Aquests nous elements son diferents a cada projecte i ens sorgeixen quan donem solucions a les diferents necessitats que ens planteja l’objectiu principal de la rehabilitació:

 

OBJECTIUS PRINCIPALS PER LA REHABILITACIÓ DE FINQUES ANTIGUES:

  • Buscar necessitats més actuals: Degut al salt generacional entre la construcció original de la finca antiga i la seva rehabilitació, trobarem deficiències als edificis antics a l’hora de satisfer les necessitats dels nous propietaris. Per tant, estarem obligats a introduir elements moderns per tal de solucionar-les.

Obra Nova Edifici Oficines Eixample Conservació Façana 3Obra Nova Edifici Oficines Eixample Façana 1 | XMAS ARQUITECTURA BarcelonaEdifici del carrer de Balmes

Aquest edifici d’oficines necessitava adaptar-se a les noves tecnologies. Partim d’una finca amb la façana catalogada i decidim que serà l’únic element a conservar i restaurar, la resta de l’edifici serà enderrocat i s’executarà com a obra nova. Un cop restaurada la  façana i recuperat l’estocat original, es van il·luminar les balconeres amb il·luminaries led de colors creant seqüències i efectes decoratius. D’aquesta manera destaquem el valor històric-artístic que té, així com aconseguim un reclam publicitari i un signe identificatiu del carrer.  Veure aquest projecte.

 

 

 

  • Fer millores d’habitabilitat i salubritat: Com en qualsevol rehabilitació, també haurem de comptar amb la integració dels nous elements que proporcionaran una millora de la salubritat de les finques perquè siguin completament habitables. Substituir la instal·lació elèctrica o dotar a la finca de climatització i calefacció també son factors molt comuns en aquest tipus d’intervenció i generalment suposen un repte en la integració amb els elements originals de la finca.
  • Complir noves normatives: Amb la publicació de noves normatives com la normativa d’accessibilitat, en ocasions l’objectiu de la rehabilitació es centra en la integració d’un nou ascensor o rampa a la finca. En aquests casos, l’equilibri entre la conservació dels elements antics i els nous demana un plantejament de la intervenció més acurat. Amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, també ens trobarem amb la necessitat de dotar a l’edifici, per exemple, d’un nou sistema d’aïllament tèrmic.

 

IMG_6527_2IM moles photoshop4Edifici del carrer de les Moles

En la rehabilitació d’aquest edifici d’habitatges del 1880, s’aconsegueix crear 8 unitats a partir de les 4 existents. L’equilibri del que parlem és molt significatiu en aquests habitatges: es conserven i restauren els elements originals estructurals (pilars de ferro de forja i bigues de fusta), les parets de maó massís, els paviments hidràulics i les balconeres de fusta que conviuen amb els elements moderns com els conductes vistos de climatització, una cuina actual i una il·luminació ben pensada per donar a tot el conjunt un disseny de tipus industrial. Veure aquest projecte.

rehabilitacion vestibulo (2)En aquesta mateixa finca, també es rehabilita el vestíbul i les zones comuns per poder encabir un nou ascensor havent de redistribuir els espais i les instal·lacions. Això no ens suposa un problema per seguir amb el plantejament inicial: es restauren i conserven les pintures originals, els estucs de cal al foc, les parets de maó  i els paviments hidràulics. Per reforçar tot aquest valor patrimonial s’integren nous elements necessaris com son la il·luminació, un fals sostre que respecta els límits de les parets originals i la col·locació d’un vinil que, a més de donar profunditat al vestíbul per la seva perspectiva, està relacionat amb l’entorn històric del barri on es troba l’edifici. Veure aquest projecte.

 

 

 

Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 5Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures florals 2Rehabilitació edifici de Vivendes, façana catalogada i vestíbul, recuperant els estucats, esgrafiats i pintures floralsEdifici del c/ del Marques de Camp Sagrat

Aquesta intervenció és un altre exemple de rehabilitació de dos habitatges ubicats en una finca de 1880, on també s’instal·la un nou ascensor però es conserven els elements originals com els estucs, les pintures i els esgrafiat així com la rehabilitació de la façana catalogada. Veure aquest projecte.

 

 

 

 

  • Fer un canvi d’us: Al realitzar una rehabilitació de finques antigues és possible trobar-nos amb un canvi d’us de la finca o local objecte de la intervenció: el que era un edifici d’habitatges pot resultar un nou edifici d’oficines, o un local comercial destinat a un determinat negoci pot variar la seva activitat. En aquests casos, els nous elements a incorporar son generalment més evidents, per tant hem de parar l’atenció en aconseguir que elements antics i moderns convisquin sense restar-se importància o que un dels dos signifiqui el suport de l’altre.

 

Locals dels carrers Pelai i Canuda

Als baixos d’unes finques del 1900 de Barcelona, s’ubiquen uns locals comercials destinats a sabateria. El repte per la conservació querol_xmas arquitectura_canuda (2)d’elements originals en un espai on és necessari introduir mobiliari modern, el producte a vendre, un reclam pel públic i noves tecnologies, és important. En aquests locals, es conserven i restauren les parets d’obra original i les bigues de fusta. Per donar importància a aquests elements, s’il·lumina la paret d’obra amb un tram de led ocult en la part superior. Les bigues de fusta es pinten d’un color diferent al sostre i les parets i en algunes d’elles es col·loquen il·luminaries lineals led. En la resta dels nous elements (mobiliari, pintura, focus, etc), s’opta per uns colors blancs i neutres, sense oblidar-nos d’afegir el color corporatiu de la marca. Veure el projecte del c/Pelai. Veure el projecte del c/Canuda.

querol pelayo interiorismo comercial xmas (7)

querol pelayo interiorismo comercial xmas (18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cop més existeix una sensibilitat per la conservació del patrimoni i el valor històric i estètic que afegeix a una intervenció arquitectònica. Per això, molts cops la incorporació d’un element modern ens ajuda a destacar la conservació d’un element antic, com hem vist,  pot ser el cas de la utilització de nous sistemes d’il·luminació o la col·locació de vinils per dotar-los de la importància que requereixen.

Actualment, disposem d’una gran varietat de materials i productes al mercat que ens faciliten l’èxit en la rehabilitació de finques antigues on busquem l’equilibri entre la conservació original i les intervencions més modernes. En tots els casos, la feina de bons professionals és imprescindible per aconseguir un bon resultat. Un mal plantejament del projecte o una mala tècnica de restauració, pot menysprear o fer malbé aquell patrimoni que volem conservar.

Si has pensat en rehabilitar una finca antiga, pots contactar amb nosaltres sense compromís.