by Transposh - translation plugin for wordpress

Serveis Integrals d' Arquitectura i Interiorisme des de 2008

Avantprojecte XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Avantprojecte

Fase inicial del projecte que inclou la visita prèvia al lloc, la concreció del programa i l'elaboració de plànols de les primeres idees.

Projecte Bàsic XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Projecte bàsic

Desenvolupament del conjunt de plànols (plantes, alçats i seccions) que defineixen tots els espais, materials, acabats, i que ofereixen la imatge global de la intervenció.

Projecte Executiu XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Projecte executiu

Definició dels sistemes constructius i elaboració dels plànols definitius, de detall, memòria descriptiva i estat d'amidaments que permeten valorar l'obra de manera precisa.

Direcció d' Obra XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Direcció d'obra

Seguiment tècnic i estètic del projecte d'execució que inclou les adaptacions, detalls complementaris i petites modificacions que puguin sorgir durant el procés d'obra.

Coordinació d' Obra XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Coordinació d'obra

En cas de no existir contractista, es contempla l'estudi comparatiu
dels diferents pressupostos, el seguiment dels costos durant l'execució i la coordinació de tots els industrials que intervenen a l'obra.

Renders i 3D XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Renders 3D

Realització d'imatges virtuals arquitectòniques per a presentar d'una manera més simple i entenedora un projecte.

Disseny Especial XMAS ARQUITECTURA

Disseny

Els projectes d'interiorisme generen el disseny i la producció especial de mobiliari i/o il·luminació.

Coordinació d' Obra XMAS ARQUITECTURA Barcelona

Altres serveis tècnics

· Projectes de canvi d'us i legalitzacions.
· Llicències d'activitats.
· Certificats d'eficiència energètica.
· ITE (inspecció tècnica de l'edifici).
· Cèdules d'habitabilitat.
· Gestió i tramitació de llicències d'obra major, menor i activitats.
· Gestió i tramitació de subvencions.
· Taxacions i valoracions immobiliàries.