En un món cada vegada més globalitzat i estàndard, ens sorgeix la necessitat de trobar una identitat pròpia que ens diferenciï de la resta, tant a nivell personal, professional com comercial.

Dins l’àmbit de l’arquitectura i l’interiorisme, l’objectiu principal de molts projectes es basa en la transformació d’un espai comú en un espai amb personalitat.

La col·locació de vinils és una de les solucions que podem aportar per aconseguir aquest objectiu. La seva fàcil implantació fa que aquesta opció ens proporcioni una àmplia quantitat de possibilitats en la transformació d’espais, recolzant el treball de l’interiorisme.

Més enllà de permetre personalitzar un espai fins on ens arribi la imaginació,  els vinils també ens aporten altres solucions al projecte com poden ser: la privacitat, l’ús publicitari, l’ús decoratiu o la comunicació visual. Per això és important pensar en la seva col·locació en les fases més inicials del projecte. Ens permetrà estudiar l’espai i les seves necessitats, aconseguint que el resultat final del conjunt sigui satisfactori.


Simbologia i Profunditat | Carrer de les Moles

Al vestíbul del carrer de les Moles de Barcelona trobem un clar exemple de la utilització dels vinils en espais reduïts.  És important l’estudi previ de l’espai on s’ha d’ubicar: el cromatisme o les dimensions seran peces clau per fer una bona elecció. En aquest cas,  la perspectiva que proporciona la imatge escollida aconsegueix donar profunditat al vestíbul.  D’altra banda, fent una recerca històrica i patrimonial, integrem l’edifici en la simbologia pròpia de la història del barri on es troba.

vinilo interior 1

 


Privacitat i Identitat de marca | Empresa Pacorini

Una solució important que ens aporta l’ús de vinils és el grau de privacitat que podem aconseguir. En el cas de l’empresa Pacorini, s’aprofita la col·locació dels vinils per proporcionar privacitat a la sala de reunions i es fa un ús publicitari de la identitat de la marca. El treball entre el client i l’arquitecte o interiorista,  és indispensable per aconseguir l’objectiu que es busca amb l’aplicació de vinils en un espai determinat.

vinilo 5

 


Integració del mobiliari | Botiga Querolets

A la botiga Querolets del carrer Canuda de Barcelona, l’aplicació de vinils integra el mobiliari d’exposició de la pròpia sabateria. Ens trobem amb uns mobles fets a mida que no s’entendrien sense el suport dels vinils formant un skyline d’edificis. Amb el treball d’interiorisme per part de professionals i l’aplicació de vinils, aconseguim ambientar un espai concret en una ciutat infantil o en un paisatge de muntanya. D’aquesta manera es destaca el producte i es crea una imatge d’identitat i personalització de la mateixa botiga. És un bon reclam comercial per nens i grans.

vinilo querolets

 


Decoració interior d’edifici | Carrer de Rubens

Un exemple de decoració el trobem a l’edifici del carrer Rubens. En aquest vestíbul d’entrada s’opta per la continuïtat de la temàtica Gaudí als vinils de les parets. A la mateixa vegada que proporcionen un ús pròpiament decoratiu, també aconsegueixen quedar integrades les portes del habitatges.

L’utilització de vinils ens pot ajudar a la comunicació visual: en habitatges (identificació del pis, nº de porta, etc), en comerços (diferenciació de les zones o sector d’una botiga), en oficines (rotulació dels càrrecs, de les sales de reunions, dels espais comuns…), o en qualsevol edifici on necessitem indicar itineraris.

vinil 9

 


Història i Il.luminació | Oficines del carrer Balmes

Afegim una possibiliat més al món dels vinils:  al vestíbul de les oficines del carrer Balmes, els vinils queden retroil·luminats: creen diferents ambients gràcies a la possibilitat d’anar canviant el color de la llum. Donat això,  s’integren les imatges amb el context històric de la zona, aconseguint un espai amb una personalitat i caràcter propis.

vinil 4

 

 


Decoració interior d’habitatge | Carrer d’Aribau

També podem personalitzar espais privats com és el cas d’aquest bany infantil. Combinant els colors i l’estil de l’espai amb un vinil adient podem dotar-lo d’una intenció diferent. La col.locació del vinil a la mampara de la dutxa aconsegueix augmentar la seva privacitat.

vinil 6

 


És molt important disposar de bons professionals en totes les fases del projecte per aconseguir una bona qualitat final. Qualsevol error en una d’aquestes fases pot implicar un resultat inesperat negatiu en la utilització de vinils a l’interiorisme:

  • Estudi de l’objectiu que tindrà la seva col·locació: decorar, informar, transmetre…
  • Disseny i elecció del vinil en combinació amb l’espai: colors, formes, perspectives…
  • Tractament gràfic de la imatge per aconseguir un bon resultat final.
  • Impressió i aplicació correctes i acurades segons el tipus de superfície on s’aplica el vinil.

 

Si has pensat en personalitzar el teu habitatge, oficina, comerç… podem ajudar-te a crear els ambients més adequats per a tu, transformant els espais a les teves necessitats. Contacta amb nosaltres sense compromís.